ROBOTYKA MINDSTORMS 8+

Prowadzący: Robocik

Wiek: dzieci 8+
Czas trwania zajęć: 120min / zajęcia dwa razy w miesiącu
Termin zajęć: czwartek 15.00
                            piątek 17.00
Więcej informacji na: www.robocik.eu
Kontakt: tel. 510 185 146
 

Terminarz spotkań w semestrze letnim:

Czwartki: 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 11.05, 18.05, 01.06, 08.06 (9 zajęć)
Piątki: 24.02, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 12.05, 19.05, 02.06, 09.06 (9 zajęć)


Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, matematyki, budowania robotów i świetnej zabawy!
Nie trzeba mieć żadnych specjalnych zdolności, wystarczy ciekawość świata i chęć spróbowania czegoś nowego.

Przebieg zajęć:  Dzieci w dwuosobowych zespołach budują robota według projektu, a następnie uczą się go ożywiać, czyli programować, tak by samodzielnie wykonywał misję np. znalazł wyjście z labiryntu, pokonał tor przeszkód, przetransportował ładunek itd. Podczas zadań wykorzystujemy wiedzę z matematyki, informatyki i rozwijamy kreatywne i samodzielne myślenie u dzieci. Na koniec zajęć jest podsumowanie wiadomości i konkursy ze zbudowanymi robotami.

Na zajęciach dziecko uczy się:
programować roboty (pracodawcy doceniają u kandydatów umiejętność programowania)
rozwinie zdolność logicznego myślenia (to niezbędna umiejętność w dzisiejszym świecie)
budować roboty ( konstruowanie rozwija kreatywność, pobudza do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i uczy dzieci myślenia nie szablonowego, my wychodzimy poza sztywne ramy i rozwijamy te umiejętności w dzieciach)
współpracować w grupie rówieśników (jest to ważna umiejętność niezbędna do dobrego funkcjonowania w zespole w pracy i w życiu, poprzez realizację wspólnych projektów dzieci uczą się zwracać uwagę na zdanie drugiej osoby)
polepszy obsługę komputera ( większość projektów wykonywana jest za jego pomocą)
pozna zagadnienia naukowe z robotyki, informatyki,matematyki (dzięki temu będzie wiedzieć więcej jak funkcjonuje otaczający je świat np. jak działa karta bankomatowa, po co jest kod kreskowy)