PROJEKT AKTYWIZACJA ZAWODOWA RODZICÓW

razem logo

Projekt „PARKOVA – nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014- 2020.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 28 kobiet, 2 mężczyzn zamieszkałych w gm. wiejskiej Dopiewo, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Projekt zakłada utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu malucha. Opieką zostaną objęci opiekunowie, 15 os. bezrobotnych i biernych zawodowo poprzez określenie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, szkolenia i trening w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy i organizacja staży zawodowych.

PLANOWANY EFEKT PROJEKTU:

  • Efektem końcowym realizacji projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej przez co najmniej 8 kobiet.
  • Stworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 związanych z opieką.
  • Stworzenie 6 nowych miejsc pracy związanych z opieka nad dziećmi do lat 3.
  • Uzyskanie doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 970 831,88 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 825 207,09 PLN

AKTYWIZACJA ZAWODOWA obejmuje:
- diagnozę potrzeb rozwojowych - 4godz./os.
- poradnictwo zawodowe – śr. 4 godz. /os.
- szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy 4 dni szkoleniowe x 8 godz.
- pośrednictwo pracy – śr. 8 godz./os.
- szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, dobrane na podstawie diagnozy potrzeb – 1 kurs/os.
- wypłatę stypendiów szkoleniowych – śr. 498,66 zł brutto/os.
- staże zawodowe – śr. 5 mcy/os.
- wypłatę stypendiów stażowych – śr. 1500 zł brutto/mc

DZWOŃCIE: 516 166 451
PISZCIE: iza@parkova.pl
PRZYBYWAJCIE - pomożemy Wam wypełnić dokumenty.

Czekamy na Was w PARKOVEJ  (biuro DEA Konsulting) w godz. 7.30-16.00.

Pomożemy Wam w wypełnianiu dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

formularz-zgloszeniowy-zal-nr-2

 

family-1237701_1920